Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 9 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 9 w Warszawie.


 • Data publikacji strony internetowej: 2009-09-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2011-05-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Janusz Gałus, admin@poradnia9.waw.pl sekretariat@poradnia9.waw.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 022 822 28 87 lub 022 822 07 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się w kwadracie ulic: Radomska, Nieborowska, Białobrzeska i Chotomowska. Dojścia piesze są od ulic: Nieborowska i Radomska.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości ok. 2 km. Dostęp na perony jest możliwy za pomocą pochylni/podjazdu (na peron 8), platformy przyschodowej - od ul. Tunelowej, na perony: 2, 3, 4, 5, 6, 7 (obsługiwane przez przeszkolonych pracowników). Na dworcu znajduje się system dotykowego oznakowania dla niewidomych, informacje w alfabecie Braille'a oraz schody na każdy peron.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 270 m.

Przystanek - HALA KOPIŃSKA (kierunek centrum)
Autobusy: 157,182,187,517,523.

Przystanek - HALA KOPIŃSKA (kierunek Dworzec Zachodni)
Autobusy: 182,187,517,523.

Przystanek - HALA KOPIŃSKA (kierunek Szczęśliwice) w odległości ok. 250 m.
Autobusy: 157.

Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości ok. 350 m.
Przystanek - WAWELSKA
Tramwaje: 1,7,9,14,15,25.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu przed budynkiem, w którym mieści się nasza Poradnia.
Najbliższy postój taksówek jest na ul. Barskiej, przy szpitalu.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek Poradni znajduje się na terenie ogrodzonym. Furtki znajdują się od strony ul. Radomskiej i ul. Nieborowskiej. Wjazd na parking wewnętrzny jest od ul. Nieborowskiej. Do budynku prowadzą schody zewnętrzne oraz podjazd dla wózków. Do Poradni prowadzi wejście oznaczone rzymską cyfrą II.   Sekretariat mieści się na parterze, na wprost wejścia głównego. Gabinety mieszczą się na parterze i na pierwszym piętrze.
Budynek posiada dźwig zewnętrzny. Aby z niego skorzystać należy zadzwonić do sekretariatu Poradni (dźwig obsługiwany jest przez naszego pracownika).
Korytarz na parterze umożliwia wyminięcie się dwóch osób. Korytarz na piętrze jest przestronny, ale zamykany drzwiami, osoba na wózku inwalidzkim może mieć problemy z otwieraniem drzwi.
Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze. Drzwi do toalet nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak jest systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia i jest wyposażona w poręcz. Umywalka umieszczona jest na prawo od wejścia. 
Poradnia zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 
 
Wprowadził Gajewska Anna (PPP nr 9) 23-09-2020
Aktualizujący Gajewska Anna (PPP nr 9) 22-06-2022
Zatwierdzający Mazurkiewicz Iwona (PPP nr 9) 23-06-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-06-2022
Liczba odwiedzin: 1853